Long River Tai Chi Circle Praha


Cvičení se konají v malé tělocvičně gymnázia Štěpánská 22, Praha 1 v

 • úterky 18:30 - 20:00
 • středy 18:45 - 20:15

Jak úterní tak středeční cvičení jsou určená pro začátečníky a jsou přístupná novým zájemcům i kdykoli v průběhu roku. Po prázdninovém cvičení venku budeme od poloviny září cvičit opět v tělocvičně a začne nový kurz (tj. bude se vyučovat forma zase od začátku).


Cesta k tělocvičně: Projdete průchodem rovně do dvora a dále na hřiště. Zhruba ve středu hřiště je vpravo vchod do šatny malé tělocvičny.

Cena:
 • první cvičení je zdarma
 • dále
  • buď předplatné 900,- za 10 cvičení
  • nebo 110,- za jednotlivé cvičení

  Pokud v jednom týdnu přijdete oba dny, zaplatíte jen za jedno cvičení (při předplatném i při jednotlivé platbě).

  Platnost předplatného je 4 měsíce.